OFERTA


Oferta Ubezpieczenia Grupowego dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczonych „EGIDA”
 1. UBEZPIECZENIE CHRONIĄCE CIEBIE I TWOICH BLISKICH
  Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 67. roku życia oraz ich małżonkowie i pełnoletnie dzieci.
 2. MOŻLIWOŚĆ ZNIESIENIA KARENCJI
  Dla osób przechodzących z innych pracowniczych ubezpieczeń grupowych możliwość zniesienia karencji.
 3. DOŻYWOTNIA INDYWIDUALNA KONTYNUACJA
  Gwarantujemy możliwość przejścia na indywidualną dożywotnią kontynuację ubezpieczenia.
 4. BRAK BADAŃ I ANKIET MEDYCZNYCH
  Od osób przystępujących do ubezpieczenia nie wymagamy badań lekarskich w celu ustalenia stanu zdrowia.
 5. WYPŁATA ODSZKODOWANIA ZA KAŻDY DZIEŃ POBYTU W SZPITALU
  Za każdy dzień pobytu w szpitalu wypłacamy Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w umowie.
 6. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W ZAKRESIE POWAŻNYCH ZACHOROWAŃ
  nowotwór (guz) złośliwy, zawał serca, udar mózgu, operacja pomostowania naczyń wieńcowych, niewydolność nerek, zakażenie wirusem HIV/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w trakcie transfuzji krwi), choroba Creutzfeldta Jakoba, przeszczepianie narządów, paraliż, utrata kończyn, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, ciężkie oparzenia, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, zakażenie wirusem HIV (w związku z wykonywanym zawodem), operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, anemia plastyczna, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
 7. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W ZAKRESIE LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO
  ablacja, wszczepienie kardiowertera / defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, stymulatora serca, kardiostymulatora, chemioterapia, radioterapia, terapia interferonowa, dializoterapia.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
570 070 631 • 570 070 651
STRONA
GŁÓWNA