O NAS


Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych „EGIDA” wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem osoby poszukujące ubezpieczeń osobowych, majątkowych oraz na życie, umożliwiając im zawarcie grupowych umów ubezpieczenia z Zakładami Ubezpieczeń przy udziale agenta lub brokera ubezpieczeniowego, o charakterze korzystniejszym, niż umowy oferowane przez Zakłady Ubezpieczeń dla pojedynczych osób fizycznych, prawnych i instytucji.


CELE STOWARZYSZENIA

  1. Działalność edukacyjna poprzez krzewienie wiedzy i budowanie świadomości w zakresie roli ubezpieczeń w życiu społecznym i gospodarczym.
  2. Promocja, organizowanie ubezpieczeń i poszukiwanie dla swoich członków korzystnej ochrony ubezpieczeniowej w obszarze ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz na życie, w zakresie nie stanowiącym „czynności ubezpieczeniowych”  w rozumieniu ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
  3. Pomoc oraz doradztwo poszkodowanym członkom i ich rodzinom.
  4. Ochrona i upowszechnienie praw konsumentów.
  5. Wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczonych „EGIDA”.
STRONA
GŁÓWNA