JAK ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE?


Szanowni Państwo prosimy o wypełnienie dwóch deklaracji przystąpienia i wysłanie ich na adres

Centrum Druków
Polskie Stowarzyszenie
Ubezpieczonych „EGIDA”
os. Stawki 33, lok. 1.4
27–400 Ostrowiec Św.

dokument
Deklaracja
przystąpienia EGIDA
POBIERZ

dokument
Deklaracja
przystąpienia WARTA
POBIERZ

UWAGA:
W deklaracji EGIDA proszę obligatoryjnie wpisać partnera polecającego.

Jest to ważne, gdyż nasze Stowarzyszenie współpracuje z różnymi podmiotami pośrednictwa, które za swoje usługi są wynagradzane.

Sam również możesz zostać naszym partnerem. Chętnych zapraszamy do współpracy – więcej informacji.

Deklaracje dostarczone do końca miesiąca skutkują rozpoczęciem ochrony od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Aby przyśpieszyć proces zawarcia ubezpieczenia możesz przesłać do nas w pierwszej kolejności skany deklaracji, a następnie oryginały pocztą tradycyjną lub kurierem na powyżej wskazany adres.

W odpowiedzi otrzymacie Państwo list powitalny, certyfikat uczestnictwa i wzór do przelewu składki.

Termin wymagalnej miesięcznej składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upływa z końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa.

Służymy pomocą pod numerami telefonów:
570 070 631 • 570 070 651STRONA
GŁÓWNA